ITIL4 ve DevOps : ITSM ve Release Entegrasyonu

ITIL4 ve DevOps : ITSM ve Release Entegrasyonu

ITIL4 ile birlikte öne çıkan DevOps entegrasyonu özellikle ITSM ve Yazılım geliştirme platformlarının entegrasyonunu gerektirmektedir. Bu oturumda uçtan uca bir servis platformu ile agile yazılım geliştirme ortamının nasıl çift yönlü akış entegrasyonunun yapıldığı uygulamalı olarak gösterilecektir.

Konuşmacı: Baranikumar Marimuthu / Zeliha Aksoy (FRESHWORKS)