Robotic Process Automation ve Process Mining ile Servis Yönetiminde Yeni Trendler

26 Nov 2019
14:30-14:50

Robotic Process Automation ve Process Mining ile Servis Yönetiminde Yeni Trendler

RPA Nedir? Süreç Madenciliği teknikleri Servis Yönetimi ve RPA ile nasıl entegre edilir?

ITIL yönetim süreçlerinin ve servis operasyon süreçlerinin analizinde ve otomasyonunda yeni metodlar aktarılacaktır.

Konuşmacılar : Volkan Kılıç (UiPtah) , Erman Taşkın (ProcessGold)